NYA DATASKYDDSLAGEN GDPR

Medlemsvillkor för Svenska Brukshundklubben och Älmhult Brukshundklubb
Vi är måna om att du ska känna dig trygg i dina kontakter med oss. Därför vill vi berätta att vi
anpassat vår hantering av personuppgifter till den nya och skärpta dataskyddsförordningen (GDPR)
som började gälla i hela EU den 25 maj.
För dig som går kurs:
Du anmäler dig till kurs via anmälningsformulär på Älmhult Brukshundklubbs hemsida. Genom att göra
detta accepterar du att Älmhult Brukshundklubb sparar dina personuppgifter och behandlar dem i
enlighet med de ändamål som framgår nedan.
De uppgifter vi behöver är ditt namn, personnummer, bostadsadress, postadress, e-postadress samt
telefonnummer. Även din hunds namn, ålder, kön och ras behövs i anmälan.
Dina uppgifter behandlas av klubbens utbildningsansvarig, kassör och den instruktör som håller
kursen du ämnar att delta i. Efter att kursen är avslutad, raderas dina uppgifter. Inga personuppgifter
säljs vidare till andra organisationer eller företag. Däremot rapporterar vi in dina uppgifter till
Studiefrämjandet som Svenska Brukshundsklubben har ett samarbetsavtal med.