Info- och Trivselsektorn

Sektorn tar hand om vårt klubbhus när det gäller städning och ser till att gräset blir klippt med hjälp av medlemmar som ställer upp. Minst två gånger om året har vi städdagar där alla medlemmar är välkomna att ge ett handtag för våra omgivningars skull. Dessa städdagar annonseras ut på hemsidanoch på anslagstavlorna nere på klubben.

Vår hemsida ligger under denna sektor och vi hoppas kunna ge våra medlemmar en bra och uppdaterad hemsida. Vill du ha något publicerat på hemsidan kontaktar du webmastern på mail: webmaster@elmhultbk.se 
 

Info- och Trivselsektorn består av:

Foto och Media:
Jonathan Johansson

Webmaster: -

Sammankallande:


Jon-Axel "Dagge" Jonsson


Ledarmöter:

Jonathan Johansson