Sektorer

Klubben är indelad i sektorer där det praktiska arbetet bedrivs. Medlemmarna utser på årsmötet en klubbmedlem till att vara sammankallande för varje sektor. Den sammankallande väljer en eller flera andra medlemmar att sammarbeta med inom respektive sektor.

Länkar till respektive sektor hittar du till vänster.