Tjänstehundsektorn

I Älmhult är vi ett gäng som tränar med våra försvarsmakthundar. Vi tränar bevakning, patrullering och spår, ofta tillsammans med medlemmar från Växjö och Tingsryd.

Utbildning av Försvarsmakthund tar ca 1 år. Efter avslutad utbildning och klarat certifikat skriver man kontrakt med endera Hemvärnet eller Flygvapnet.
Förare och hund ska utföra minst 20 övningstimmar/år tillsammans med Hemvärnet. En flygvapenhund kan bli inkallad för tjänstgöring när som helst under året - utan förare.

På SBK:s hemsida kan man läsa mera om Tjänstehundar.

Har du frågor eller vill titta och kanske prova på vår träning, så hör av dig till någon av oss i sektorn. 


Tjänstehundsektorn består av:

Sammankallande:
Ulf Johansson