Utställningssektorn

Utställningssektorn har hand om klubbens utställningar. Vi anordnar även Utsällningskurser och Ringträningar.


Utställningssektorn består av:

Sammankallande:
Elisabeth Årdh