Regler gällande Gränshallen

*  På anmodan skall medlemskort kunna uppvisas.

*  Rastning av hund i hallen är absolut förbjudet.

*  Rökning är förbjudet i hallen.

*  Det man plockar fram ställer man tillbaks på samma ställe man har tagit träningsmaterialet.

*  Träningsmaterial ska vara bortplockat i tid så att nästa kan utnyttja sin hyrda tid direkt.

*  Den som gjort bokningen av hallen ansvarar för hallen under hela tiden som bokningen gäller och att den lämnas i samma skick som vid bokningens början.


/Styrelsen