NYA DATASKYDDSLAGEN GDPR

Medlemsvillkor för Svenska Brukshundklubben och Älmhult Brukshundklubb
Vi är måna om att du ska känna dig trygg i dina kontakter med oss. Därför vill vi berätta att vi
anpassat vår hantering av personuppgifter till den nya och skärpta dataskyddsförordningen (GDPR)
som började gälla i hela EU den 25 maj.
För dig som medlem:
Genom att betala ditt medlemskap accepterar du att Älmhult Brukshundklubb sparar dina
personuppgifter och behandlar dem i enlighet med de ändamål som framgår nedan.
De uppgifter vi behöver är ditt namn, personnummer, bostadsadress, postadress, e-postadress samt telefonnummer.
Hur dina uppgifter behandlas inom Svenska brukshundklubbens organisation kan du läsa mer om på
http://www.brukshundklubben.se/klubbar-medlemskap/bli-medlem/medlemsvillkor/
Vi hoppas att detta har gett dig en bra information om varför dina medlemsuppgifter är viktiga och
hur de används. Om du har frågor kring hanteringen av dina medlemsuppgifter så mejla på:
medlem@elmhultbk.se