Tävlingar på Älmhult Brukshundklubb

2022

15 Oktober Appellklass Spår & Rapport

2023

Planerade tävlingar

Våren 2023

Appellklass Rapport & spår

Lydnad Startklass & Lydnadsklass 1

Hösten 2023

Rapport Lägre-, Högre- & Elit klass